Projektový manažment

Výber realizovaných projektov

Rekreačno-športový komplex Astrokolonica – Bejvoč  / implementácia projektu v rámci SOP PaS
Ľudia Poloninám - Poloniny ľuďom  / implementácia projektu v rámci INTERREG III A
Kanalizácia obce Dlhé nad Cirochou  / spracovanie žiadosti o NFP na Environmentálny fond SR
Splašková kanalizácia a ČOV obce Pinkovce  / spracov. žiadosti o NFP na Environmentálny fond SR
Rekultivácia skládky odpadu Belá nad Cirochou  / zabezpečenie príloh k žiadosti o NFP v rámci OPŽP
Koromľa – realizácia protipovodňových opatrení  / zabezpečenie príloh k žiadosti o NFP v rámci OPŽP
Ubľanská dolina – skupinový vodovod  / inžinierska činnosť pri územnom a stavebnom konaní
Ubľanská dolina – skupinový vodovod  / komplexné spracovanie žiadosti o NFP v rámci OPŽP


 

Referencie

  • 1
KONTAKT     logo1
Kancelária Kontaktná osoba  
BGS KONZULT    
Komenského 2776/23 Ing. Štefan Janko  
069 01 Snina   IČO: 44658711
SLOVENSKO Tel./SMS: +421 907 924 325 Zapísaný: Okresný úrad Humenné
GPS: 22.157111, 48.986088 Email: info(at)bgskonzult.sk Číslo živnostenského registra: 720-15919
106196
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
21
52
134
105759
617
1021
106196

Your IP: 35.171.146.141
Server Time: 2021-06-15 13:01:03
Visitors Counter
List with onlain bookmakersGBETTING